Een melding maken? Hoe en waar, leest u in dit overzicht.

www.helmond.nl/meldpunt

Bij de gemeente kunt u alle zaken melden over de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: defecte openbare verlichting, kapot straatwerk enz.Bij de Stadswacht Helmond kunt u zaken melden over de leefbaarheid in de wijk.

Bijvoorbeeld parkeeroverlast, hondenoverlast, afval op straat enz.Alle meldingen die betrekking hebben op uw of andermans veiligheid of openbare orde meldt u bij de politie. Denk hierbij aan inbraken, diefstallen, conflicten, geluidsoverlast en verdachte situaties. Noteer indien mogelijk kentekens!

06- 48129489 of bij Anke van Weert / Rachid Meskal, jongerenopbouwwerkers bij BJ Brabant r.meskal@bjbrabant.nl / 06 -31767955 Anke: 06-51530963Voor bijzonderheden over uw woning neemt u contact op met de woningcorporatie. Ook als u overlast ervaart van andere bewoners kunt u dit ook melden bij Wocom.

Voor informatie over uw buurt:

kunt u ook contact opnemen met de Wijkraad Centrum:

secretaris@wijkraadhelmondcentrum.nlEmail: buurtpreventieannasuyt@gmail.com

Facebook: buurtpreventieannasuyt

Meldlijst Annasuyt digitaal